En grönare framtid börjar med oss!

Läs mer om vårt arbete

BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att främja innovation av hållbara produkter och tjänster. Med bioekonomins förnyelse som grund arbetar vi strategiskt för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

 


 

Vad är en bioekonomi egentligen?

Skogen och den förnybara råvaran är grunden i bioekonomin. Det är svårt att tänka sig en hållbar framtid utan papper, förpackningar, trävaror, energi och andra produkter som görs med den växande skogen som råvara. Den växande skogen och de produkter vi kan göra av den är grunden för en övergång till en bioekonomi där vi ersätter fossilt med förnybart. En bioekonomi som innebär fler jobb i hela landet, nya hållbara produkter och en utfasning av produkter baserade på fossil råvara.

Vill du veta mer om bioekonomin och dess betydelse?

Europeiska kommissionen har gjort en film som beskriver vad bioekonomi är, och varför det är så viktigt att vi arbetar för dess framväxt.

Ta gärna 2 minuter och låt dig inspireras av vad allas vår bioekonomi kan åstadkomma.

Våra projekt

Tillsammans med SP Processum i Örnsköldsvik, Paper Province i Karlstad och Smart Textiles i Borås har BioBusiness Arena startat ett klustersamarbete för nationell bioekonomiutveckling

BioBusiness Arena och Mittuniversitetet har tillsammans med Borås Högskola och Smart Textiles fått forskningsfinansiering för att pröva tillverkning av ett tunt garn av papper.

Programmet startade hösten 2013. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling.

Kalender

Event och aktiviteter som anordnas inom BioBusiness Arenas nätverk eller tillsammans med våra samarbetspartners.

Se alla aktiviteter

Nyheter

Nyheter från oss på Biobusiness Arena. Följ oss även i våra sociala kanaler för fler löpande uppdateringar.

Se alla nyheter

Ta del av det senaste. Skriv in din mailadress
här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.