Bioekonomiriksdag 2017

Bioekonomiriksdagen 2017 är ett stort steg för Sverige att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin. Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen vill vi skapa en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns. 

Bioekonomiriksdagen innehåller såväl seminarium som föreläsningar och paneldebatter med högintressanta deltagare. Bland andra är vi glada över att välkomna Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna, Göran Persson, ordförande för Europeiska tankesmedjan Think Forest, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, samt Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen.

Mer information om Bioekonomiriksdagen: www.cleanergrowth.se.

  • Category: Externt event
  • Date: 14 March, 2017 - 15 March, 2017
  • Location: Arken Konferens, Örnsköldsvik. Lokal: Pinassen

Program och anmälan