Is there a future for Paper?

Business Innovation Seminar:

”Is there a future for Paper?” 
Mats Nordlander, VD SCA Paper

Vad har vi för utmaningar att möta och finns det alls en framtid att möta för pappersbaserade produkter?

Mats Nordlander inleder sin presentation med en överblick över SCAs pappersdivision och sedan för han ett resonemang kring deras utmaningar och hur de kan möta dessa.

  • Category: Business Innovation Seminars
  • Date: 3 November, 2016
  • Location: Campus Sundsvall, sal M102
  • Time: 11:00-12:00

Läs mer