Näringslivsträff

Är du och ditt företag intresserade av att få möta forskare och se vad de gör på Mittuniversitetet? Välkommen till Näringslivsträff. Bjud gärna med en kollega från ditt företag.

Vid mötet kommer rektor Anders Fällström och dekan Hans-Erik Nilsson att delta. Detbjuds också på guidad visning av forskningsmiljöer, laboratorier och möten med flera av Mittuniversitetets forskare. Målet med dagen är att lära känna varandra och att sprida kunskap om Mittuniversitetets verksamhet, kanske se nya möjligheter och hitta sätt att samarbeta.

  • Category: Externt event / Mittuniversitetet
  • Date: 28 September, 2017
  • Location: Mittuniversitetet campus Sundsvall
  • Time: 08.30-11.00

Läs mer och anmäl dig här