OrganoClick – från akademisk idé till börsnoterat bolag

Business Innovation Seminar:

Välkommen till ett öppet seminarium med Mårten Hellberg, VD vid OrganoClick.

OrganoClick är ett kemi- och materialteknik-bolag som grundades 2006 som ett spin-off från forskning bedriven vid Stockholms universitet och SLU i Uppsala. Bolaget har utifrån sin grundteknik baserat på modifiering av cellulosafibrer utvecklat och kommersialiserat produkter som röt- och flamskyddat trä, vattenavvisande textiler och fibergjutna biokompositer. Bolaget har inlett sin internationella expansion och har idag egen tillverkning och fabrik i Sverige och 2015 börsnoterades OrganoClick på NASDAQ First North.

Varmt välkommen!

  • Category: Business Innovation Seminars
  • Date: 2 February, 2017
  • Location: Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, sal O102
  • Time: 11:00-12:00

Läs mer

Om Business Innovation Seminars

Business Innovation Seminars är en seminarieserie som arrangeras av forskningscentrum FSCN och STC vid Mittuniversitetet i samarbete med BioBusiness Arena och Fiber Optic Valley.

Seminarierna är öppna för alla och vi hoppas att de ger kunskap och inspiration från framgångsrika entreprenörer och personer i ledande roller inom IT-branschen, skogsindustrin och biosektorn.