Skanska – att arbeta hållbart i en snabbt föränderlig värld!

Business Innovation Seminar:

Den globala förändringstakten är inne i en accelererande spiral där förändringar och innovationer avlöser varandra i en allt högre takt. För företag gäller det att ha en organisation och en förändringsbenägenhet som gör att man snabbt kan ställa om då förutsättningarna ändras.

För byggsektorn är detta en stor utmaning då branschen per definition är trögrörlig. Hus skall byggas för att hålla minst 50 år till skillnad från t ex en dator som förväntas fungera åtminstone 3 år. Vilka förändringar ser vi komma och vilka utmaningar står vi för då vi med målsättningen att vara den ledande samhällsbyggaren ska navigera i förändringens tidevarv?

  • Date: 6 April, 2017
  • Location: Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, sal O102
  • Tid: 11:00-12:00

Läs mer om seminariet