Myterna om skogen

Att skogen är viktig för Sverige, det visste jag. Men att den var SÅ viktig hade jag inte insett. Ibland måste man höra samma sak flera gånger för att riktigt ta in det hela. Pär Lärkeryd är vd för Norra Skogsägarna. Han lyfte verkligen fram skogens betydelse för alla oss som samlats i Skellefteå den 22 feb på Europaforum Norra Sveriges årskonferens. Jag önskar att han hade fått mer än 17 min.

Sveriges export har under många år varit högre än importen. Det ger ett inflöde av kapital till vårt land, år efter år, efter år. Skogen är den bransch som bidrar mest till ett positivt exportnetto, dvs exporten minus importen. Tillskottet från skogen är 91 miljarder kr (2016). Utan exporten från skogen skulle Sveriges exportnetto halveras. Då skulle inte svensk ekonomi växa som den gör. Under mer än 100 år har skogsnäringen bidragit till att bygga Sveriges välstånd. Samtidigt som denna utveckling skett har Sverige idag dubbelt så stort skogsbestånd som för hundra år sedan. Hur är det egentligen möjligt? Svaret är att för varje träd som avverkas kommer det två nya. Så har det varit sedan skogsvårdslagen infördes 1903. Det är så långt ifrån skövling man kan komma.

Det är olyckligt att många politiker och flera inflytelserika miljöorganisationer – i Sverige och i EU – inte förstått hur Sverige och Finland brukar sin skog. Det finns länder som skövlar sin skog, och det finns länder som brukar sin skog. Här måste vi hjälpas åt, att berätta hur vi brukar skogen, inte minst i Bryssel.

Pär Lärkeryd slog även hål på fler myter som frodas om skogen. Här kommer några exempel:

  • Skog är ingen reningsapparat för koldioxid. Endast växande skog fångar in koldioxid. När träden är ca 140 år har den slutat växa. När den sedan förmultnar avger trädet koldioxid. Skog som brukas gör mest klimatnytta.
  • Klimatnyttan för skogen blir ännu större när trä ersätter produkter som tillverkas från fossila råvaror. När ett hus byggs i trä istället för betong. När kläder tillverkas av viskos istället för polyester. När en pappersförpackning ersätter en i plast. När en bioplastpåse ersätter en plastpåse. När biodiesel ersätter vanlig diesel. Och så vidare.
  • Det finns 28 miljoner hektar skog i vårt land. Av det är 1 miljon hektar formellt skyddad av staten. Men utöver det skyddas 8 miljoner hektar genom regler i skogsvårdslagen, frivilliga avsättningar av skogsägare, generell hänsyn med mera. I praktiken innebär det att ca 30 % av skogen är skyddad och inte nyttjas av skogsindustrin. Det är en siffra som sällan kommer fram i debatten.

Klimatförändringen är tydlig för oss alla och måste bromsas i tid. Vi är den första generation som känner till problemet och vi är den sista som kan göra något åt det. Med förenade krafter kan världen kanske stanna vid 2 graders uppvärmning. Att bruka skogen och förädla den till produkter som ersätter fossila produkter är en viktig del av lösningen. Låt oss jobba tillsammans för att uppnå det. Sverige kan bli det goda exempel världen behöver, samtidigt som vi skapar nya jobb i den framväxande bioekonomin. Nya jobb långt utanför storstäderna.

När ska miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen starta en kampanj som begränsar betonghusbyggande med krav på att tala om varifrån sanden till betongen tas? Är det från känsliga havsbottnar i främmande land? När ska vi få se en kampanj från Greenpeace med krav på att oljebolag ska redovisa varifrån oljan kommer? Är det från skifferolja i USA (fracking) eller från smutsig hantering av tjärsand i Canada eller kanske från Putins Ryssland?

Mot vilka ska kampen föras? Mot de som sitter på en av lösningarna eller mot de som har skapat problemet?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *