Business Innovation Day

Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera lösningar med Mittuniversitetets främsta experter. Det kan till exempel vara en produkt som behöver utvecklas, en ny tjänst eller ett arbetssätt som behöver effektiviseras. Utmaningen ska var inom områdena sensorbaserade system och tjänster eller fiberbaserade material och tillverkningsprocesser. Detta är en unik möjlighet för näringsliv och forskare att träffas, utbyta kunskap och idéer.

Låt våra experter ta sig an din utmaning

Läs mer och anmäl din utmaning