Våra finansiärer

BioBusiness Arena finansieras av Landstinget Västernorrland och Sundsvalls Kommun.

Landstinget Västernorrland

Landstinget kan bidra med projektfinansiering till insatser som främjar utveckling och förnyelse av det regionala näringslivet, främjar samverkan samt stärker konkurrenskraften i ett antal strategiska områden.

Till Landstingets hemsida

Sundsvalls Kommun

BioBusiness Arena medfinansieras också av Sundsvalls Kommun, vilket innebär en extra förstärkning av vår organisation och ger oss ytterligare möjligheter att ge projektstöd och stödja innovationsprocesser.

Till Sundsvalls Kommuns hemsida