Vårt nätverk

BioBusiness Arena utgörs av ett 30-tal partners som representerar en triple helix bestående av näringsliv, akademi och samhälle. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett unikt nätverk att växa fram och mötas på en och samma arena. Det möjliggör utvecklingen av en bättre och smartare samverkan mellan de olika delarna i systemet.

Vårt gemensamma mål är att verka för tillväxt och fler arbetstillfällen i regionen och på sikt skapa en global nod för bioekonomins förnyelse.

Nedan finns BioBusiness Arenas parters presenterade. Klicka på företagsnamnen för att läsa mer om deras verksamhet.

Skicka ett mail
Vill du också bli ett av våra medlemsföretag?
Hör av dig till oss. info@biobusinessarena.com